fbpx

ökunet Ökuskóli

Netökuskólinn Ökunet

Ökuskólinn Ökunet er Netökuskóli Ökuskólans í Mjódd (Ökuskóli á netinu) og var stofnaður í byrjun árs 2013. Ökuskólanum er ætlað að þjónusta nemendur og ökukennara um allt land í fjarnámi. Starfsemi skólans miðast við ökunám (ökukennsla) í fjarkennslu, fjarnám og kennslu í gegnum nettengingu yfir internetið. Við rekstur ökuskólans er stuðst við opinn hugbúnað sem notaður er við ökukennslu sem aðra kennslu um allan heim og einfalda tækni sem á að vera auðveld og aðgengileg bæði fyrir ökunema og ökukennara. Ökunet er skóli með nýjustu tækni og mjög fullkomið kennslukerfi, eins og netökuskóli gerist bestur. Það er því hægt að fara hratt en örugglega og ná góðum árangri í gengum Ökuskóla Ökunets. Ökunet Netökuskóli hefur vefslóðina www.okunet.is.

Netökuskólinn Ökunet leggur áherslu á samvinnu sem lykilhugtak í starfi sínu. Kennslufræðilegar áherslur ganga m.a. út á að nemendur mótist af samskiptum við aðra og byggi þess vegna þekkingu sína á reynslu. Hver nemandi er í raun órjúfanlegur hluti samfélagsins sem við byggjum og í kennsluaðferðum ökuskólans er lögð áhersla á samræður, samvinnu, samábyrgð og að finna sameiginlega niðurstöðu. Í samræmi við það er aðkoma starfandi ökukennara og foreldra eða forráðamanna ökunema mikilvæg. Leitast er við að koma þessari kennslufræðilegu sýn að eins og kostur er í starfi ökuskólansÖkukennari hvers ökunema fylgir ökunemanum í gegnum fræðilega námið og tryggir þar með örugga samþættingu við verklega hlutann í samræmi við lög og reglur. Því til viðbótar hafa ökunemar aðgang að fjarkennara (ökukennari í fjarkennslu) sem aðstoðar við fræðilega námið. Góð samvinna allra aðila sem koma að ökunáminu er lykill að árangri.

Rekstraraðilar og aðsetur

Heimilisfang ökuskólans er Þarabakki 3, 109 Reykjavík. Forstöðumaður Ökuskólans Ökunets kt. 461299-2109 er Guðbrandur Bogason og kennsluráðgjafi er Sveinn Ingimarsson, báðir starfandi og löggiltir ökukennarar.

Starfsvettvangur

Rekstraraðilar netökuskólans Ökunet hafa mikla reynslu af rekstri ökuskóla og ökunámi til allra ökuréttindaflokka. Ökuskólinn Ökunet leggur fyrst og fremst áherslu á almennt ökunám í starfseminni en í framtíðinni er fyrirhuguð ökukennsla fyrir alla ökuréttindaflokka. Skólinn leggur mikla áherslu á að eiga gott samstarf við aðra ökuskóla, ökukennara og stofnanir er sinna umferðaröryggismálum, bæði hér heima og erlendis. Ökunet Ökuskóli, okunet.is hefur það markmið að stuðla að bættri umferðarmenningu á Íslandi og standa fyrir metnaðarfullri ökukennslu með netökuskóla (Ökuskóli á internetinu) fyrir alla aldurshópa.

Starfsmenn

Fjöldi ökukennara og annarra sérfræðinga koma að rekstri ökuskólans. Netökuskólinn Ökunet leitast við að fá fagfólk til kennslu og þróunarvinnu til að halda úti ökunámi í hæsta gæðaflokki. Ökuskólinn hefur einnig í hyggju að fá til liðs við sig matsfræðinga til að tryggja faglegt og öflugt gæðamat með starfinu. Ökuskóli Ökunets er ökukennsla í stöðugri þróun og endurnýjun.

Kennsluefni

Ökuskólinn Ökunet er nútíma ökuskóli en byggir á traustum og rótgrónum grunni í eigu Ökuskólans í Mjódd og reynslumikla starfandi ökukennara. Í þessu sambandi má geta þess að Ökuskólinn í Mjódd hefur haldið úti öflugri námsefnisgerð í gegnum árin og myndar þetta efni ásamt námsefni útgefnu af Ökukennarafélagi Íslands, Samgöngustofu, Rauða krossinum á Íslandi og frá tryggingafélögunum, samstæða heild. Á þessum grunni byggir ökuskóli Ökunet sína fræðslu. Í samræmi við ákvæði námskrár um almennt ökunám er mikil áhersla lögð á tengingu fræðilegs náms og verklegs ökunáms. Stefnt er að sem mestri víxlverkun og samþættingu þarna á milli.

Í ökunáminu getur hver ökunemi farið inn í ákveðna kennslulotu og farið yfir einstök þekkingaratriði með sínum ökukennara og foreldrum sínum. Hver ökunemi hefur sitt eigið svæði á ökunámsvef Ökunets og lykilorð (auðkenni) sem fylgir honum einum í gegnum námið. Einnig geta umsjónarmenn ökunámsins eða starfsfólk Ökunets fylgst með þátttöku einstakra nemenda og aðstoðað ef þörf er á. Starfsfólk Ökunets og viðkomandi ökukennari hverju sinni munu í sameiningu hafa eftirlit með að reglum sé fylgt og að dreifing námsins sé í samræmi við gildandi reglur Samgöngustofu. Kennslufræðileg nálgun og gæðamat ökuskólans miðar að því að fræðslan sé menntandi til lífstíðar en ekki eingöngu til að ná tilteknu ökuprófi, bílprófi eða verkefni. Samvinna allra aðila er koma að ökunámi Ökunets er því enn og aftur lykilatriði.

Námsmat

Ökuskólinn Ökunet leggur áherslu á símat í sínu skólastarfi. Kennarar og nemendur leggja í sameiningu mat á árangur skólastarfsins og þau verkefni sem eru unnin. Nemendur vinna sérstök verkefni eftir hverja kennslulotu. Skólapróf (ökupróf) eða æfingarpróf eru lögð fyrir í lokin og er ætlað að vera undirbúningur fyrir bílpróf Samgöngustofu. Ætlast er til að nemar ráðfæri sig við ökukennara sinn og foreldra um ökunámið ekki síður en ábyrgðarmenn ökuskólans og leysi einstök verkefni með aðstoð og ráðgjöf þeirra. Bestur árangur næst ef fræðilega ökunámið er unnið samhliða verklegu ökunámi í samræmi við áherslur námskrár.